Onze school

Wil u eens een kijkje komen nemen op onze school of uw kind inschrijven maak dan een afspraak door een mailtje te sturen naar

dir@sintjozefschool-emblem.be

Broers en zussen van kinderen die al naar onze school gaan en kinderen van personeel hebben voorrang. De andere inschrijvingen gebeuren chronologisch.


Beste ouders

We
willen een warme school zijn waar kinderen kunnen spelen, leren, beleven en
ontdekken. Waar we kinderen voorbereiden op de toekomst! Waar kinderen zin
hebben in leren en zin hebben in leven (= het leerplanconcept van het katholiek
onderwijs).

 • Een eigentijdse katholieke school met ruimte voor de eigen identiteit
 • Vooruitstrevend en kwaliteitsvol onderwijs
 • Een creatieve en muzische school
 • Talrijke verkeerseducatieve activiteiten: de Strapdag, de fluo-actie, de verkeersweek,het Grote Fietsexamen,… 
 • Deelname aan schoolsportactiviteiten
 • Een milieubewuste school, een buitenklas, moestuintjes
 • Aandacht voor een haalbaar gezondheidsbeleid
 • Meerdaagse boerderij-, sport- en avonturenklassen
 • Een avontuurlijke speelplaats
 • Voor- en naschoolse opvang op school
 • Een geëngageerd oudercomité
 • Een enthousiaste school met ouders als partners

Onze school
wil voor alle kinderen een brede basiszorg bieden met aandacht voor de noden
van elke leerling. Dit is wat kinderen nodig hebben om zich te kunnen
ontplooien en gebruik te maken van hun talenten en mogelijkheden. Wij hopen dat een kind zich op onze school goed voelt, zich erkend en gewaardeerd weet want dit
zijn basisvoorwaarden om tot leren te komen. Leren omgaan met jezelf en
anderen, leren doorzetten, … zijn dingen die erg nuttig en nodig zijn in het
dagelijkse leven van onze kinderen.

Het vraagt vertrouwen om elke dag opnieuw te mogen omgaan en werken met het meest kostbare, uw kind, hierbij wetende dat wat een kind nodig heeft voor elk kind anders is want …


Je bent zo
mooi
anders
dan ik,


natuurlijk 
niet meer of 
minder 
maar 

zo mooi 
anders,


ik zou je 
nooit


anders dan 
anders willen. 

Hans Andreus

Van harte welkom op onze school!