Viering van Frans

ma 5 mrt 20u12

Voor het carnavalverlof hebben we Frans, onze buschauffeur gevierd. Alle kinderen hebben het beste van zichzelf gegeven.
Frans.... we zullen je nooit vergeten!!!!

Nieuwsbrief Maart

wo 7 mrt 20u31

Inpak wafels:

Op donderdag 1 maart worden de wafels ingepakt vanaf 20.00 uur. Het zou fijn zijn, moesten er dan genoeg helpende handen zijn. Dan gaat alles wat sneller vooruit. Ook voor vrijdag 2 maart zoeken we nog één of meerdere personen, die kunnen komen helpen tussen 8.30 en 9.30 uur, rond 12.00 uur en rond 15.30 uur. Alvast bedankt voor de hulp.

Bijententoonstelling:

Dit jaar organiseren de Liefhebbers van het Zoet een bijententoonstelling in het CC den Boomgaard in Broechem. Zij vieren hun honderdjarig bestaan. Heel veel klassen hebben

ingetekend op deze boeiende tentoonstelling. Ook voor de ouders beslist een aanrader tijdens het weekend van 24 en 25 maart. 

Toneel:

Op dinsdag 6 maart wonen de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar een toneelvoorstelling bij in het CC den Boomgaard. Zij rijden daar met de fiets naar toe. Zorg dat alle fietsen in orde zijn aub.

Vormingen:

Heel wat leerkrachten volgen deze maand een vorming. Zij verdienen hiervoor een pluim. Hun onderwijs blijft immers up to date en dat kunnen we alleen maar aanmoedigen.

Bedankt daarvoor.

Verkeerssituatie:

In september van dit schooljaar werd er een ouderenquête afgenomen. Deze werd uitgebreid besproken op de laatste vergadering van het oudercomité. Voor een gedetailleerd verslag verwijs ik graag naar het verslag van die vergadering. Het belangrijkste pijnpunt dat naar voor kwam, was de verkeerssituatie rondom de school.

Daarom was er al voor de vakantie een vergadering met de werkgroep verkeer, de politie en de schepen van Verkeer. Hier werd de verkeerssituatie rondom de school bekeken. Er werden heel wat ideeën uitgewisseld.

Heel concreet werd er afgesproken dat de politie begin maart elke dag aan de school zal patrouilleren. Elke auto die verkeerd geparkeerd staat of de verkeerssregels overtreedt, zal een verwittiging krijgen. Na enkele weken zal er door de politie overgegaan worden tot beboeten. Mag ik daarom in naam van de werkgroep verkeer vragen om niet meer te parkeren op het verhoogde plateau aan de school? Wij zijn van mening dat er rondom de school meer dan genoeg parkeerplaatsen zijn. Op ongeveer 50 meter van de school bevindt zich trouwens over de apotheker een extra parking die mag gebruikt worden.

Verder zal de gemeente bekijken of er eventueel een kiss and ride zone kan gemaakt worden in de omgeving van de school. Vanaf begin maart zal er ook ’s morgens vanaf 8.45 uur een leerkracht staan aan het zebrapad in de Kloosterstraat. Deze zal ook mee de ouders vriendelijk verzoeken om de verkeersregels te respecteren.

In de omgeving van de school zullen ook octopussen geplaatst worden om de aanwezigheid van de school nog extra in de verf te zetten.

We zullen jullie via de nieuwsbrief verder op de hoogte houden.

Tot slot willen we alle kinderen een dikke proficiat wensen voor het dragen van de fluovestjes.
Dit mag gerust een fantastisch succes genoemd worden.

Verkeersouders:

Iedere ouder, grootouder of andere vrijwilliger die zich wil inzetten om de verkeersveiligheid van schoolkinderen te verbeteren, kan verkeersouder worden. Wil jij een helpende hand zijn op de school van je kinderen? Informeer op school waar en wanneer ze je hulp kunnen gebruiken en registreer je als verkeersouder bij de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Wafels

za 25 feb 19u06

De vakantie loopt stilaan op zijn einde. Graag wil ik jullie er nog aan herinneren dat de klas die de meeste wafels heeft verkocht, opnieuw een bezoekje aan de filmzaal mag brengen. ( zowel in de kleuterschool als in de lagere school) Voor de vakantie stond de teller op ongeveer 750 pakken. Vorig jaar verkochten
we er allen samen zo maar eens eventjes 2100. Dat record zit er dit jaar niet in denken we. Of..... kunnen jullie ons  nog verrassen de laatste dagen? Er kan verkocht worden tot ongeveer woensdag 29 februari. De winst wordt zoals elk jaar integraal geïnvesteerd in klasmateriaal. 

 
Alvast bedankt voor de inspanningen.

Vriendelijke
groeten

Koen
Gijsels

Carnaval

zo 19 feb 19u51

Vrijdag was er kleurige stoet in het dorpscentrum van Emblem

Nieuwsbrief Februari

za 18 feb 23u50

Dikke truiendag

Op donderdag 16 februari roept MOS alle scholen op om deel te nemen aan de actie “ dikke truiendag “. We zetten de verwarming die dag enkele graden lager zodat we minder CO2 uitstoten. We willen de overheid hiermee een signaal geven dat we het behalen van de Kyoto-norm belangrijk vinden.

Fiscale attesten

In de loop van januari werden de fiscale attesten meegegeven van de voor- en naschoolse opvang. Indien je geen attest zou ontvangen hebben of als er fouten inzitten, gelieve een seintje te geven aan het secretariaat.

Carnaval

Ook dit jaar mogen de kinderen vrij kiezen wat ze aandoen in de stoet. Onze kleuters mogen vanaf ’s morgens verkleed naar school komen. De lagere school krijgt vanaf 13.15 uur de tijd om zich om te kleden. Ze mogen natuurlijk ook ’s middags thuis gaan eten en zich daar al omkleden. De stoet vertrekt bij mooi weer rond half twee aan de school.

Schoolrijpheid

De eerste week van februari worden in de laatste kleuterklas bij de 5-jarigen schoolrijpheidstesten afgenomen. Juf Els en Nele vragen om uw kind die week regelmatig naar school te sturen, want elke dag zal een ander onderdeel afgenomen worden. Deze testjes worden nadien besproken op de contactavonden van maandag 13 en dinsdag 14 februari.

Opfrissen afspraken

Mag ik jullie terug herinneren aan de afspraak om de kleuters af te zetten aan de poort. Elke morgen worden zij daar opgevangen door één of meerdere juffen. Maak het afscheid zo kort mogelijk. Dat maakt het voor iedereen veel gemakkelijker. Het is voor onze juffen en meesters ook heel leuk dat alle kinderen op tijd op school komen. De poorten worden gesloten vanaf 9.00. We doen dit voor de veiligheid van onze kinderen. We merken dat er daardoor kinderen binnenkomen via de bruine poort. Mag ik daarom met aandrang vragen om altijd voor 9.00 uur uw kinderen naar school te brengen. Dit moet voor iedereen een haalbaar uur zijn. Bedankt voor de medewerking.

Gezocht:

Het zesde leerjaar is op zoek naar oude fotokaders ( zonder glas ). De afmetingen zouden minimum 10 op 15 cm of 30 op 30 cm moeten zijn.

Alvast bedankt 

Koen Gijsels

Pagina's

Subscribe to Front page feed