Kennismaken met onze school ?

Na een mailtje dir@sintjozefschool-emblem.be of telefoontje 03/480.19.29 maken we een afspraak voor een rondleiding op onze school.  We lichten ook graag onze werking toe en maken tijd om uw vragen te beantwoorden.

Inschrijven kan pas na digitaal aanmelden

Voor het schooljaar 2023-2024 moet je voor alle scholen in Ranst digitaal aanmelden.  We maken gebruik van het digitale system V-ICT-OR. 

Tegen de tijd dat we starten met het aanmelden zal er op onze website een link zijn waar u kan aanmelden.

Wie kan zich inschrijven ?

  • alle broers en zussen van het geboortejaar 2021
  • kinderen van personeel van het geboortejaar 2021
  • broers en/of zussen die momenteel nog op een andere school ingeschreven zijn en die u wenst in te schrijven op onze school
  • nieuwe kinderen van het geboortejaar 2021
  • nieuwe kinderen van andere geboortejaren

Wanneer kan je inschrijven ? Tijdspad

INFOAVOND: 18/01/2023

In ‘Den Boomgaard’ in Broechem wordt om 19.30 uur het aanmeldingssysteem toegelicht.

AANMELDINGSPERIODE: 28/02/2023 – 24/03/2023

Alle kinderen die een plekje willen op onze school, dienen zich aan te melden via V-ICT-OR binnen deze periode.
Indien u hulp wil bij het aanmelden, helpen wij u graag verder na afspraak.

BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN: 21/04/2023

U krijgt, indien uw kind gunstig gerangschikt is, een ticket om in te schrijven op onze school.  Hiervoor kan u vanaf 21/04/23 telefonisch een afspraak maken via het nummer 03/480.19.29.

LET OP: Broers en zussen van kinderen die reeds op school zaten dienen geen afspraak te maken.  Dit geldt ook voor kinderen van het personeel.  Enkele dagen nadat u een ticket ontvangen heeft, krijgt u een bericht met een link om in te schrijven.  Nadat u heeft ingeschreven ontvangt u een bevestigingsmail.

INSCHRIJVEN: 24/04/2023 – 15/05/2023

Vanaf 24/04/23 starten we met de inschrijving van alle kinderen met een ticket voor onze school.  Inschrijvingen kunnen enkel doorgaan na afspraak (zie hoger).
De laatste dag waarop u kan inschrijven is 15/05/2023. 

LET OP: Broers en zussen van kinderen die reeds op school zaten dienen geen afspraak te maken.  Dit geldt ook voor kinderen van het personeel.  Enkele dagen nadat u een ticket ontvangen heeft, krijgt u een bericht met een link om in te schrijven.  Nadat u heeft ingeschreven ontvangt u een bevestigingsmail.

VRIJE PERIODE: VANAF 25/05/2023

Vanaf 25/05/23 start de ‘vrije periode’ voor kinderen die niet aangemeld werden en/of aangemeld waren maar geen plaats verworven hadden.
Kleuters en leerlingen die reeds ingeschreven zijn en dus al school lopen op onze school, hoeven helemaal niets te doen.

Vragen ?

Mail naar dir@sintjozefschool-emblem.be
Bel naar 03/480.19.29
Lieve De Cordt
Directeur Sint-Jozefschool, Emblem