Inschrijven

Kennismaken met onze school ?

Na een mailtje naar dir@sintjozefschool-emblem.be of een telefoontje naar 03/480.19.29 maken we graag een afspraak voor een rondleiding op onze school.  We lichten ook graag onze werking toe en maken tijd om uw vragen te beantwoorden.

Inschrijven kan pas na digitaal aanmelden, dit is voor het schooljaar 2023-2024 voor alle scholen van Ranst digitaal.  We maken gebruik van het digitale system V-ICT-OR. 

U kan vanaf 27/02/23 aanmelden via deze link.

Wie kan zich inschrijven ?

  • alle broers en zussen van het geboortejaar 2022
  • kinderen van personeel van het geboortejaar 2022
  • broers en/of zussen die momenteel nog op een andere school ingeschreven zijn en die u wenst in te schrijven op onze school
  • nieuwe kinderen van het geboortejaar 2022
  • nieuwe kinderen van andere geboortejaren

Wanneer kan je inschrijven ? Tijdspad

HOE AANMELDEN?

In dit filmpje kan u bekijken hoe u digitaal kan aanmelden. (Let op: in Ranst geldt geen voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel. Dit is anders dan in het filmpje.)

AANMELDINGSPERIODE: 27/02/2024 – 19/03/2024

Alle kinderen die een plekje willen op onze school, dienen zich aan te melden via V-ICT-OR binnen deze periode via deze link.

Vrije plaatsen op 27/07/23: ook als er geen vrije plaatsen zijn op dit moment, kan u aanmelden voor dit geboortejaar/leerjaar. U komt dan op de wachtlijst. Deze wordt aangesproken als er toch nog plaatsen vrijkomen.

geboortejaar 20210
geboortejaar 20200
geboortejaar 20190
geboortejaar 20180
1ste leerjaar1
2de leerjaar3
3de leerjaar0
4de leerjaar0
5de leerjaar0
6de leerjaar6

LET OP: bij het aanmelden van broers en/of zussen of kinderen van het personeel, dient u dit aan te vinken bij de aanmelding om gebruik te maken van de voorrangsregel.

Indien u hulp wil bij het aanmelden, helpen wij u graag verder na afspraak.

BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN: 19/04/2024

U krijgt, indien uw kind gunstig gerangschikt is, een ticket om in te schrijven op onze school.  Hiervoor kan u vanaf 21/04/23 telefonisch een afspraak maken via het nummer 03/480.19.29.

LET OP: Broers en zussen van kinderen die reeds op school zaten dienen geen afspraak te maken.  Dit geldt ook voor kinderen van het personeel.  Enkele dagen nadat u een ticket ontvangen heeft, krijgt u een bericht met een link om in te schrijven.  Nadat u heeft ingeschreven ontvangt u een bevestigingsmail.

INSCHRIJVEN: 22/04/2024 – 13/05/2024

Vanaf 22/04/24 starten we met de inschrijving van alle kinderen met een ticket voor onze school.  Inschrijvingen kunnen enkel doorgaan na afspraak (zie hoger).

De laatste dag waarop u kan inschrijven is 13/05/2024. 

LET OP: Broers en zussen van kinderen die reeds op school zaten dienen geen afspraak te maken.  Dit geldt ook voor kinderen van het personeel.  Enkele dagen nadat u een ticket ontvangen heeft, krijgt u een bericht met een link om in te schrijven.  Nadat u heeft ingeschreven ontvangt u een bevestigingsmail.

VRIJE PERIODE: VANAF 23/05/2024

Vanaf 23/05/24 start de ‘vrije periode’ voor kinderen die niet aangemeld werden en/of aangemeld waren maar geen plaats verworven hadden. Kleuters en leerlingen die reeds ingeschreven zijn en dus al school lopen op onze school, hoeven helemaal niets te doen.

Vragen ?

Mail naar dir@sintjozefschool-emblem.be of bel naar 03/480.19.29.

Lieve De Cordt

Directeur Sint-Jozefschool, Emblem