Voor- en naschoolse opvang

De gemeente Ranst organiseert de BKO (buitenschoolse kinderopvang) en heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met FERM.

De opvang gaat door op onze school en dit van 7.30-8.30 uur en van 15.50 tot 18 uur.

Via deze link vindt u alle info.